Å lage en god forretningsmodell


Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/2/e/ekdkhiono/www/wp-includes/formatting.php on line 2431

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/2/e/ekdkhiono/www/wp-includes/formatting.php on line 4365

Notice: get_currentuserinfo er foreldet siden versjon 4.5.0! Bruk wp_get_current_user() isteden. in /home/2/e/ekdkhiono/www/wp-includes/functions.php on line 3884

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/2/e/ekdkhiono/www/wp-includes/formatting.php on line 4365

HVEM, HVA, HVORDAN, HVORFOR?
Det å lage en forretningsplan er en god øvelse for å sette deg i stand til å drive butikken på best mulig måte, og være forberedt på den hverdagen som kommer. En forretningsplan er et arbeidsdokument og styringsverktøy som skal hjelpe deg dit du vil. Om du skulle trenge et ”et salgsdokument” mot potensielle samarbeidspartnere, finansiører, investorer med mer kan en forretningsplan være en god mal.

En bærekraftig omsetning er avhengig av antall enheter du omsetter og hvilken fortjeneste du har. Om du bruker ti timer for å forberede en konsert, tre timer på reise og venting og en time på selve konserten er timesprisen relativt lav. Det er også begrenset hvor mange konserter du kan omsette på en uke, så det kan være lurt å legge på en liten overheadmargin for å ha noe å gå på.

Ved å bruke litt tid å se på hvordan du klarer å lage en best mulig solid forretningsmodell som sørger for at det økonomiske kretsløpet er fornybart vil det frigjøre mye energi til å fokuserer på det du egentlig skal holde på med. Kunsten. Det vil også gi deg en pekepinn på hvordan du må balansere ulike former for kunstnerisk virke med støttemuligheter og stipender.

Om du vil lære i detalj hvordan du lager en forretningsplan har www.etablerer.no har et webbasert gratis kurs for alle som ønsker å starte egen bedrift, med introduksjon til forretningsplan, alle oppstartsavklaringer og dyptgående leksjoner på markedsføring og økonomi.

En forretningsplan kan bestå av følgende:
Sammendrag:
Her beskriver du kort de viktigste tingene for prosjektet.

Forretningsidé
Visjon og målsetting:
Hvordan ønsker du at foretaket skal utvikle seg og fremstå for eksempel om 10 år? Hva driver vi på med? Konkrete mål for de nærmeste to år.

Forretningsidé:
Forretningsideen skal kunne kommuniseres og skape forståelse, aksept og gjerne begeistring for det foretaket ønsker å drive på med (så vel innad som utad i markedet). Forretningsideen bør være veldig kort og konkret beskrive hva foretaket har ambisjoner om å gjøre (hva vi skal tilby, og til hvem), samt hva som er unikt med dette. Forretningsideen bør være såpass ambisiøs at foretaket har noe å strekke seg etter.

Produkt/tjeneste og produksjon
Kort beskrivelse av produkter/tjenester. Grupper gjerne dersom det er flere undergrupper av et produkt/tjeneste. Beskriv eventuell produksjonsmetode

Markedet (kundegrupper, kjøpskriterier, geografisk marked, konkurrenter, osv.)
Få med relevant markedsinformasjon fra markedsundersøkelse eller markedsdata som finnes på nettet (som f. eks. Statistisk sentralbyrå, bransjestatistikker, trendanalyser mv).
Beskrivelse av markedet (geografisk, størrelse) og hvordan den aktuelle bransjen vil utvikle seg.
Beskriv kundene og deres kjøpskriterier.
Beskriv konkurrentene og hva de er flinke til.

Markedsstrategi/markedsplan
Strategiske valg:
Hvordan skal vi best posisjonere oss mot kunder og konkurrenter?
”SWOT-analyse” (eller SOFT-analyse):
Interne og eksterne arbeidsbetingelser. (S) Sterke sider ved produktene/tjenestene.
(W) Svake sider ved produktene/tjenestene. (O) Muligheter i markedet. (T) Trusler i markedet.
Hvordan nå fram til kundene (markedsføringsmiks):
Produkt, pris, plassering/distribusjon, påvirkning.
Markedsplan for gjennomføring av markedsaktivitetene.

Økonomi og budsjetter
Salgsbudsjett/kalkyler. Sett opp kalkyler for de utvalgte produkt- eller tjenestegrupper. Kalkyler vil være et utgangspunkt for å utarbeide salgsbudsjett.
Resultatbudsjett
Likviditetsbudsjett

Kapitalbehov og finansiering
Nødvendige investeringer:
Her setter du opp en oversikt over de investeringer som foretaket må gjøre for å komme i gang. Finansieringsplan med hvordan finansieringen er fordelt.

Organisering og administrasjon av virksomheten
Organisasjonsform og eiere.
Bemanning og roller.
Lokalisering.

Handlingsplan
Konkret beskrivelse av arbeidsoppgaver og fremdriftsplan i etableringsfasen, med beskrivelse av hensikt, metode og hvem som er ansvarlig for gjennomføring.

Vedlegg
Aktuelle vedlegg kan være produkt-/markedsmatrise, kortversjon av forretningsplan, CV-er, avtale med samarbeidspartnere, kontrakter, mer detaljerte økonomiske beregninger med budsjetter, oversikt over kapitalbehov og finansieringsplan.


Notice: Undefined variable: meta_text in /home/2/e/ekdkhiono/www/wp-content/themes/ekd2014/content-single.php on line 61

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/2/e/ekdkhiono/www/wp-includes/formatting.php on line 4365