Etablering og ulike tilknytningsformer i arbeidslivet


Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/2/e/ekdkhiono/www/wp-includes/formatting.php on line 2431

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/2/e/ekdkhiono/www/wp-includes/formatting.php on line 4365

Notice: get_currentuserinfo er foreldet siden versjon 4.5.0! Bruk wp_get_current_user() isteden. in /home/2/e/ekdkhiono/www/wp-includes/functions.php on line 3884

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/2/e/ekdkhiono/www/wp-includes/formatting.php on line 4365

Valgfriheten som kunstner og designer er stor, og det er mye å tenke igjennom for å komme i gang i arbeidslivet. Klesdesigner Mette Møller ga råd om å «tenke fornuftig, bestem deg for hva som er viktig for deg selv og vær stø i det du gjør.»

Utgangspunktet er å finne egen faglighet, interesse og styrke, – se Hva vil jeg?

Tilknytningsformer i arbeidslivet
Parallelt med dette arbeidet kommer to viktige valg:
1.  Tilknytningsform: Skal jeg være ansatt, oppdragstaker eller næringsdrivende?
Hvis det siste;
2. Organisasjonsform: Skal jeg opprette enkeltmannsforetak, AS, Samvirkeforetak etc?

Kursleder og skuespiller Helle Haugsgjerd i aksjon:

bli din egen sjef 3 Helle web

Nestleder i Skuespillerforbundet, Knut Alfsen, sitt råd er å holde seg en av tilknytningsformene, som en hovedregel. Mange av punktene i denne artikkelen er fra hans foredrag ved Teaterhøgskolen 31. juli 2013, men læringspunktene kan anvendes av de fleste kunstnere og designere.

bli din egen sjef 4 web

Valg av organisasjonsform kommer an på den type arbeid du skal gjøre og vurderinger rundt de økonomiske aspektene:

 1. Skal du samarbeide med andre?
 2. Varigheten av det du skal gjøre?
 3. Er arbeidet av en størrelse som gir økonomisk risiko?
 4. Har du egenkapital?
 5. Hvordan skal du tjene opp rettigheter i arbeidslivet, som sykepenger og pensjonspoeng?
 6. Har du behov for bil i arbeidet?

På grunnlag av vurderingene kan du velge blant følgende organisasjonsformer:

 1. Enkeltpersonsforetak
 2. Ansvarlig selskap; ANS, DA
 3. AS
 4. Samvirkeforetak (SA)
 5. Stiftelse

Altinn.no har en kort og fin forklaring av disse organisasjonsformene her.

Alle formene krever at du fører regnskap (les om regnskap lenger nede i teksten).

Samarbeid med andre, som f.eks i en frigruppe eller prosjektgruppe:

Skal dere lage en produksjon sammen? Har denne kort eller lang varighet? Skal frigruppen vare over flere år? Kan det bli overskudd som skal fordeles? Hvordan skal et eventuelt utbytte fordeles? Hva gjør man ved oppdragstørke? Ved sykdom, hvordan sikrer gruppen seg? Og hva gjør en ved fødsel?

Varighet:
Avviklingsprosedyre for virksomheten er noe å vurdere, f.eks hvor krevende er dette? Varigheten i arbeidet ditt og/eller samarbeidet vil være del av vurderingen av tilknytningsform.

Bil:
I enkeltpersonsforetak kan man trekke fra opp til 6000 km for kjøring av egen bil.

Et AS har ingen begrensninger som dette, du bruker statens satser. All kjøring føres i en kjørebok, med informasjon om oppdrag og adresse. Skal bilen være privat eller tilhøre firma? Pga kompliserte regler kan det være nyttig å rådføre seg med en skatteekspert.

Rettigheter i arbeidslivet:
Som ansatt får du lønn fra arbeidsgiver, og med lønnen følger sosiale rettigheter i arbeidslivet, som rett til sykepenger, feriepenger, pensjonspoeng og forsikring.

 • Lønn, tariffavtaler er forhandlet med mange teatre. Men det opp til skuespilleren selv å forhandle seg til enda bedre betaling.
 • Stykk-kontrakt på teatret innebærer tilknytningsformen ansatt. Hvis du blir innmeldt i en tjenestepensjon må du være ansatt i nøyaktig i 12 måneder, eks 31.12.12-31.12.13, for å få med deg beholdningen (mer om tjenestepensjon nedenfor).
 • Du kan trekke fra et minstefradrag på selvangivelsen, utgifter til inntekts ervervelse.
 • Svangerskap: beløp i permisjon regnes av de 6 beste av de 9 siste måneder.

En annen form for avlønning er som oppdragstaker/frilanser (lønnstaker utenom næring)

Hvis man ikke ansettes eller kan fakturere som næringsdrivende kan man ta oppdrag som frilanser. Arbeidsgiver kan ikke pålegge noen å opprette foretak, så da finnes det en middelvei som oppdragstaker, slik at man kan få timelønn. Oppdragsgiver for en frilanser skal trekke skatt av godtgjørelsen dersom frilanseren ikke er selvstendig næringsdrivende og oppdragsgiver må dessuten betale arbeidsgiveravgift.

Se også nettsiden frilansinfo.

Be om skriftlig kontrakt før du begynner selve arbeidet, da vet du hvordan du får utbetalt.

Hvis du kombinerer flere typer tilknytningsformer, så kan du komme dårlig ut i forhold til alle de tre. Alfsens råd er å velge én tilknytningsform, for å maksimere økonomiske rettigheter og muligheter innen denne.

Du kan lage friteatret om til et aksjeselskap og ansette deg selv i as’et. Da vil aksjeselskapet ditt kunne fakturere oppdragsgiver, og du tar ut lønn (sosiale rettigheter følger med lønnen).

En fordel med enkeltpersonsforetak er å kunne føre næringsoppgave (NB! Billedkunstenere har egen næringsoppgave, se her). I næringsoppgaven kan du trekke fra utgifter, systemet for fradrag er godt. Men også her er det økonomiske avveininger:

 1. Hvis du har masse utgifter i store prosjekter kan det lønne seg med enkeltpersonsforetak, underskudd kan overføres og gi skattefradrag kommende år.
 2. På den andre siden vil fradragene reduserer inntektsgrunnlaget ditt, noe som gjør at du skatter mindre og dermed har et svakere grunnlag for sosiale ytelser, som sykepenger, pensjonspoeng og forsikring.

Som selvstendig næringsdrivende kan du forsikre deg gjennom NAV og få bedre rettigheter til sykepenger, se info i lenken her. Søknadsskjema finnes i lenken her.

Det følgende er de tre mulighetene, med %-vis kostnad (tall fra 2013):

 • 100 prosent dekning fra 17. dag: 2,7% av inntekten/sykepengegrunnlaget (med en inntekt på 300 000 kroner koster det 8100 kroner i året for en slik forsikring).
 • 65 prosent dekning fra første dag: 1,8% (5400 kr/år)
 • 100 prosent dekning fra første dag: 9,2% (30 000 kr/år).

Ved sykdom, uten forsikring, får du trygd fra dag 17 (65% ytelse av det du har tjent!!).

Muligheter som aksjeselskap gir
Du får et skille mellom privat økonomi og økonomien i virksomheten. Går du konkurs er risikoen begrenset til aksjekapitalen, dvs at en leilighet du eier ikke inngår i konkursboet.

Du kan ansette deg selv og lage en ordning der du kan ta ut en liten grunnlønn hver måned.

Du kan fakturere oppdragsgivere.

Du blir arbeidsgiver, og det er ingen arbeidsgiverorganisasjon innen denne nisjen. Viktig å være bevisst rollen som arbeidsgiver.

En måte å starte et samarbeid på er å skrive intensjonsavtale om samarbeid hvis inntekt/finansiering.

Hvis du ikke har løpende utgifter (regnskapsfører, lagerleie, bil som ikke blir brukt privat og ikke til næring) kan et AS ligge brakk flere år.

Avviklingsprosedyre; et AS skal stå uten aktivitet ett år, pga kreditorer skal få sjansen til krav. Du må betale et avviklingsgebyr til Brønnøysund.

Aksjeelskap betaler skatt av overskuddet. Lønnskostnader er en utgift som trekkes fra før et eventuelt overskudd beregnes. Fra overskuddet trekkes halvparten i skatt. De pengene som er igjen av overskuddet bestemmer generalforsamlingen hvordan skal disponeres. De kan gå til dekning av tidligere underskudd, de kan settes av i et fond til reinvestering i virksomheten eller aksjonærene kan ta dem ut som utbytte.

For at det skal være noen grunn til å starte et AS bør du ha en minimum omsetning (salgsinntekt på varer og tjenester) på 500 000 per år.

Muligheter som et samvirkeforetak gir
Frigrupper har flere muligheter for samorganisering (slik at alle involverte ikke må ha et enkeltpersonsforetak). Dette kan være et samvirkeforetak, der minst to må være medlem. Her kan man ansette seg selv og motta sykepenger som ansatt, og samvirkeforetaket kan gjøre ansettelser. Det er NOK 6000 i etableringsgebyr.

Denne organisasjonsformen passer når to eller flere vil etablere et foretak med begrenset personlig ansvar og risiko for å ivareta sine økonomiske, forbruksmessige eller yrkesmessige interesser.

Les mer på altinn.no.

Pensjonsforsikring
Folketrygden:
Alle som bor eller arbeider i Norge opparbeider seg rett til alderspensjon fra folketrygden. Formålet med alderspensjon er å sikre at den enkelte har en rimelig inntekt i alderdommen, og den er basert på:

 1. Størrelse på årlig pensjonsgivende inntekt som yrkesaktiv (gjennom beskatning av lønn går p.t. 18,1 % av lønnen til oppsparing i folketrygden)
 2. Antall år som yrkesaktiv med pensjonsgivende inntekt

Dette gjelder også skatt fra næringsvirksomhet.

Du kan opptjene pensjonspoeng i flere land, dvs der du måtte jobbe, men du må selv kontakte landet for å kreve din rett.

Logg deg inn på NAV her for å sjekke din beholdning i folketrygden og tjenestepensjon.

Tjenestepensjon:
Tjenestepensjon er en pensjonsordning betalt av arbeidsgiver, i motsetning til folketrygden som er statlig og finansieres av arbeidstakerne gjennom trygdeavgiften over skatteseddelen, og av arbeidsgiverne gjennom arbeidsgiveravgiften.

Fra 1. juli 2006 er alle arbeidsgivere i Norge pålagt å ha en tjenestepensjonsordning (obligatorisk tjenestepensjon, OTP) for arbeidstakerne.

Hvis du blir innmeldt i en tjenestepensjon må du være ansatt i nøyaktig i 12 måneder, eks 31.12.12-31.12.13 for å få med deg beholdningen, dvs å opparbeide deg rettigheten til disse  pensjonspoengene. Hvis du er ansatte kortere periode vil den beholdningen arbeidsgiver har oppspart gå tilbake til arbeidsgiver. Pass på at du blir meldt inn på den datoen da du starter og utmeldt den datoen du slutter. Dette kan du sjekke ved å logge deg inn på NAV og finne ut hvor mye beholdningen din er på.

Som selvstendig næringsdrivende kan du tegne pensjonsforsikring, opp til 4% av personinntekt og fradragsføre dette. Ved lav inntekt kan slik pensjon redusere pensjonen i folketrygden. Spar heller da på annen måte, også fordi pengene blir låst.


Notice: Undefined variable: meta_text in /home/2/e/ekdkhiono/www/wp-content/themes/ekd2014/content-single.php on line 61

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/2/e/ekdkhiono/www/wp-includes/formatting.php on line 4365