Hovedprinsipper for regnskap og bokføring


Notice: get_currentuserinfo er foreldet siden versjon 4.5.0! Bruk wp_get_current_user() isteden. in /home/2/e/ekdkhiono/www/wp-includes/functions.php on line 3884

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/2/e/ekdkhiono/www/wp-includes/formatting.php on line 4360

Resultatregnskap består av inntekter og utgifter.

Regnskapsføring:
Regnskapsføring og organisering av bilag kan gjøres på flere måter, men du følger et system som du selv skjønner og kan presentere for Skatteetaten ved behov. En måte er at kvitteringer påføres bilagsnummer, som korresponderer med bilagsnummer i regnskapet ditt. For regnskap kan brukes excelark, der du noterer bilagsnummer, dato og annen informasjon om utgiften/inntekten. Informasjon i et excelark fungerer godt til å analysere dataene dine, f.eks gjennom funksjonen «sorter og filtrer».

Regnskap over utsendte fakturaer kalles «reskontro».

Periodisering:
Hvis du har stor inntekt ett år (eks prosjektstøtte) er det lurt å periodisere for å unngå toppskatt. Hos Kulturrådet kan du ta ut finansiering/støtte samme år som utgiftene påløper.

Fakturering:
Fakturaprogram er obligatorisk, fakturaer skal ha løpende nummer, altså at en ikke skal sende faktura utenom det som innberettes. Gratis fakturaprogram finnes, eks: www.sendregning.no og her: http://www.conta-faktura.no/

Utgiften påløper idet du har brukt det som har generert utgiften.

Balanse:
Balansen er en oversikt over bedriftens eiendeler og hvordan disse er finansiert. På «aktiva siden» i balansen sumerer man samtlige eiendeler bedriften disponerer. På «passiva siden» i balansen føres all gjeld bedriften har. Resten av eiendelene blir da «egenkapital». Dette innebærer at eiendelene er finansiert dels av lån og dels av egenkapital. Dette er grunnen til at summen av «Aktiva postene» alltid skal være lik summen av «Passiva postene».

Avskrivninger og bruk av egenkapital til å dekke underskudd virker inn på balansen. Les mer om satser for avskrivninger i lenken her.

Balansen justeres/føres en gang i året, gjerne ved årsregnskap.


Notice: Undefined variable: meta_text in /home/2/e/ekdkhiono/www/wp-content/themes/ekd2014/content-single.php on line 61

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/2/e/ekdkhiono/www/wp-includes/formatting.php on line 4360