Hvordan skrive gode søknader


Notice: get_currentuserinfo er foreldet siden versjon 4.5.0! Bruk wp_get_current_user() isteden. in /home/2/e/ekdkhiono/www/wp-includes/functions.php on line 3884

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/2/e/ekdkhiono/www/wp-includes/formatting.php on line 4360

Det kan være veldig lurt å lage et årshjul på de viktigste fristene og legge inn påminnelse en uke før frist i Outlook/ kalenderen din. Det kan også være lurt å se litt frem i tid for å planlegge hvilke prosjekter du kommer til å trenge støtte til fremover og planlegge hva du søker hvor og når.

En søknad skal fortelle din historie. Det skal være lett for mottakeren å se din/ deres kunstneriske identitet og din/ deres gjennomføringsevne.

Viktig
Les formålet til støtteordningen nøye
Se på tidligere tildelinger
Avsender, søknadssum, hva skal du gjøre, med hvem og når
Prosjektbeskrivelse: realistisk og gjennomførbar?
Budsjett: realistisk og gjennomførbart?

Et prosjekt har en tydelig definert start og en slutt. På veien mellom disse punktene strekker gjerne utviklingen av et kunstnerisk prosjekt strekker over fire faser:
Planlegging:  Tiden for å skaffe finansiering, samarbeidspartnere, forme prosjektet
Forberedelser: Tiden for å få på plass alle detaljer som må på plass før arbeidet kan starte
Gjennomføring: Tiden for lite søvn og mye arbeid
Evaluering: Tiden for rapportering, oppsummering og takk av alle samarbeidspartner

Hvor lang tid det tar å komme fra A til Å avhenger av størrelsen på prosjektet, og det er viktig å ha god nok tid dersom du også trenger finansiering til å få prosjektet i havn. For å forme et prosjekt fra ide til en ferdig bygget prosjekt er det ulike momenter som må på plass. Det finnes ingen oppskrift på hvilken rekkefølge som er den mest logiske, om tittelen kommer først eller sist, her gjelder det bare å gripe inspirasjonen når den kommer og passe på at alt er knadd sammen når produktet er klart.

Prosjektskisse:
Tittel:
Periodeavgrensning:
Mål:
Målgruppe:
Kunstnerisk innhold:
Visningsarenaer og samarbeidspartnere:
Estimat på kostnader:

Ikke sett i gang uten å undersøke:
Hvem kan hjelpe dere?
Hvor mye tid må du bruke?
Hvilke risikofaktorer finnes?
Liker folk ideen?
Noen som allerede gjør dette?

Sponsoravtaler:

Henvend deg i god tid før budsjettene er lagt eller pengene er brukt opp. Søk gode argumenter i hvilke fordeler bedriften kan ha av samarbeidet. Hvis f.eks. bedriften har kjerneverdier kan det hende at deres arrangement bygger opp under disse. Reis i møter, presentér prosjektet deres og hva dere kan tilby, men ikke vær så opptatt av å presentere dere selv at dere glemmer å høre etter hva det er de har bruk for. Følg opp møtet med kontakter i etterkant og lag gjerne et tilpasset tilbud etter dere har hørt deres behov.

Rapportering:
Ofte får du først støtten etter du har gjennomført prosjektet og har sendt en rapport og regnskap. Husk å ta vare på kopier av alle søknader slik at du ser hva du søkte om når du skal rapportere. For å gjøre det enklest mulig kan du sette budsjettet opp mot regnskap og rapportere ut i fra søknadstekst. Sørg for å ta vare på alle kvitteringer slik at en revisor kan attestere regnskapet deres om det er nødvendig.

Har du fått sponsorstøtte? Husk å ta bilder av arrangementet og send en rapport med hva de var med å støtte, bilde av logoprofilering og program og plakater med logo på.

Mal for prosjektbeskrivelse:

  1. Tittel
  1. Tagline
  2. Om søker/ bakgrunn for prosjektet
  3. Mål
  4. Målgruppe
  5. Om prosjektet/ tiltak: programmering/kunstnerisk medvirkende, konsert/turnéplan
  6. Fremdriftsplan
  7. Budsjett og finansieringsplan
  8. CV kunstnerisk medvirkende

 

Budsjett

Honorar kunstnere (gj.sn. X ant)     kr

Honorar andre medvirkende (lyd, lys?)kr

Reise/opphold/mat                                              kr

Produksjonskostnader/materialer kr

Leie av teknisk utstyr                                           kr

Leie av lokale                                                           kr

PR/markedsføring                                 kr

Tono-vederlag                                                        kr

Annet                                                                         kr

Sum kostnader                                                       kr

Finansieringsplan
Viser hvordan du har tenkt å skaffe nok midler for å få til å gjennomføre prosjektet

Støtte fra kommunen, innvilget       kr

Andre fond (nevn navn), omsøkt    kr

Billettinntekter  (gj.snitt x antall)     kr

Medlemskap (pris + antall)                kr

Salgsinntekter                                         kr

Sponsorstøtte                                         kr

Egeninnsats                                              kr

Søknadssum Kulturrådet                    kr  (Denne søknad)

Sum inntekter                                         kr

Eksempelsøknader og budsjett(Link)

 


Notice: Undefined variable: meta_text in /home/2/e/ekdkhiono/www/wp-content/themes/ekd2014/content-single.php on line 61

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/2/e/ekdkhiono/www/wp-includes/formatting.php on line 4360