Behov og ønsker for nasjonalt ”Design Factory”

Ved Kunsthøgskolen i Oslo arbeider avdeling Design for å skape et møtested for designinnovasjon og forretningsutvikling og har bidratt til at Profesjonsrådet har fått laget rapporten Behov og ønsker for nasjonalt ”Design Factory”, publisert den 30. april 2014. Rapporten gir oversikt over hvilke aktører og behov som finnes i Norge og hva som bør inngå […]

Kunstner vs kreativ entreprenør

Boka Entrepreneurship in the Creative Industries tar opp økonomen Schumpeters skille mellom innovatør og entreprenør, der han siteres slik: «The inventor produces ideas, while it is the entrepreneur who gets things done». Det å være kunstner og kreativ entreprenør blir da to forskjellige ting, der to forskjellige tankesett tas i bruk (2007; red. Colette Henry, s. […]

Foredrag om entreprenørskapslæring

Den 11.12.12 ble det arrangert oppstartsseminer for prosjektet “Entreprenørskap i kunst og design”, for å legge et bredt grunnlag for analyse av hva som er overordnet og hva som er fagspesifikt i kunst- og designutdannelsenes arbeidslivskunnskap og yrkesforberedelse. Et referat fra seminarleder Marianne Buus fra Karlbak kan du lese her.

Konferanse om entreprenørskap for kunstnere og designere

Å virke som kunstnere eller designere i dag stiller krav til en bred kompetanse utover det rent utøvende, og det er relevant å tilegne seg kunnskap om blant annet markedsføring, formidling, kontraktshåndtering, selvledelse, teamarbeid og internasjonalisering. Torsdag 6. november 2014 inviterte bransjenettverket Entreprenørskap i kunst og design (EKD) til konferanse på Kunsthøgskolen i Oslo.