Kunstner vs kreativ entreprenør

Boka Entrepreneurship in the Creative Industries tar opp økonomen Schumpeters skille mellom innovatør og entreprenør, der han siteres slik: «The inventor produces ideas, while it is the entrepreneur who gets things done». Det å være kunstner og kreativ entreprenør blir da to forskjellige ting, der to forskjellige tankesett tas i bruk (2007; red. Colette Henry, s. […]

Foredrag om entreprenørskapslæring

Den 11.12.12 ble det arrangert oppstartsseminer for prosjektet “Entreprenørskap i kunst og design”, for å legge et bredt grunnlag for analyse av hva som er overordnet og hva som er fagspesifikt i kunst- og designutdannelsenes arbeidslivskunnskap og yrkesforberedelse. Et referat fra seminarleder Marianne Buus fra Karlbak kan du lese her.

Konferanse om entreprenørskap for kunstnere og designere

Å virke som kunstnere eller designere i dag stiller krav til en bred kompetanse utover det rent utøvende, og det er relevant å tilegne seg kunnskap om blant annet markedsføring, formidling, kontraktshåndtering, selvledelse, teamarbeid og internasjonalisering. Torsdag 6. november 2014 inviterte bransjenettverket Entreprenørskap i kunst og design (EKD) til konferanse på Kunsthøgskolen i Oslo.