Utforming av kontrakter


Notice: get_currentuserinfo er foreldet siden versjon 4.5.0! Bruk wp_get_current_user() isteden. in /home/2/e/ekdkhiono/www/wp-includes/functions.php on line 3884

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/2/e/ekdkhiono/www/wp-includes/formatting.php on line 4360

En standardkontrakt er utarbeidet mellom arbeidslivets organisasjoner, sammen med tariff og godtgjørelsesbetingelser for medlemmene. De som ikke er medlemmer kan bruke standardkontrakten. Tariffavtaler gjelder alle som utfører arbeid tariffavtalen regulerer. De som ikke er medlemmer i fagorganisasjonen skal ha samme vilkår som medlemmer.

Nettsted for rettigheter: www.clara.no

Viktige forhold å beskrive i en kontrakt:

 • Avtale om (tittel)
 • Mellom hvem?
 • Hva gjelder avtalen?
 • Hva er formålet med avtalen?
 • Hvor lenge varer avtalen?
 • Økonomiske forhold (hva skal evt. betales og betalingsbetingelser)
 • Ansvar
 • Forsinkelse
 • Oppsigelse
 • Heving (ved mangler)
 • Force majeure
 • Verneting og lovvalg
 • Underskrifter
 • Eventuelle vedlegg
 • Minst to eksemplarer (til hver av partene)

 

GALLERI – KUNSTNER, dagens praksis mht. kontrakter
Tekst av Therese Veier, Kunsthøgskolen i Oslo

Hvorfor trenger vi en spesialisering på kunst og jus?
Forholdet mellom et galleri og en kunstner, og kjøp og salg av kunst, skiller seg på mange områder fra andre kjøp og salg. Praksis i det kommersielle kunstmarkedet skiller seg også endel fra andre tilgrensende kulturelle yrkesgrupper. I det profesjonelle forhold som eksisterer mellom eksempelvis en skuespiller og et teater, et plateselskap og en musiker, eller et forlag og en forfatter brukes det i større grad standardkontrakter. Disse kontraktene passer ikke spesielt godt for det kommersielle kunstmarkedet.

Det kommersielle kunstmarkedet har ekspandert ekstremt i løpet av de siste 30 årene. Mye av grunnen er en økt internasjonal utveksling av kunst og andre kulturobjekt, men dette har medført en stor økning i juridiske spørsmål og tvister.

Det kommersielle gallerimarkedet har to essensielle sider;
– å stille ut kunstverk og
– å selge kunstverk.

Gallerister eier eller leier et fast gallerilokale delvis for å tilfredsstille deres hovedformål som er å oppnå en profitt på salget av kunst, og delvis for deres andre formål som er å vise kunst til et publikum. Det er fire hovedtyper av kontrakter det vil være aktuelt for kunstnere å inngå med et galleri.

1. Det første er avtaler om formidlingssalg,
2. Det andre er kommisjonskontrakter
3. Det mest omfattende kontraktsforholdet, er en representasjonsavtale, dvs. avtalen mellom kunstneren og galleriet om deres fremtidige samarbeid.
4. Det siste er salgskontrakter / faktura, mellom selger og kjøper

Videre følger eksempler på kontrakter. Hver og en må tenke igjennom hva som skal avtales og forhandles om i forkant av samarbeidet.

Avtale om formidlingssalg

Avtale om formidlingssalg 2

Faktura

KONTRAKT FOR LEIE AV LOKALET GALLERI XXXX

I tillegg en brosjyre fra Tryti advokatfirma, med relevant informasjon om jus og kunst, se avtalemappe_Tryti-102010.

 

Standardkontrakter fra Grafill

Grafill har materiale om standardkontrakter her: http://www.grafill.no/wiki/standardkontrakter1

Standardkontrakter fra NoDA

Standardkontrakter for dansere og koreografer: http://norskedansekunstnere.no/?page_id=572


Notice: Undefined variable: meta_text in /home/2/e/ekdkhiono/www/wp-content/themes/ekd2014/content-single.php on line 61

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/2/e/ekdkhiono/www/wp-includes/formatting.php on line 4360